Nagrody i kwalifikacje na Konferencję

JAK ZAKWALIFIKOWAĆ SIĘ DO NAGRÓD

  • Specjaliści ds. Marketingu muszą być zarejestrowani na Konferencję i Galę rozdania nagród nie później niż 15 stycznia 2023 roku, aby móc ubiegać się o jakąkolwiek nagrodę.
  • Specjaliści ds. Marketingu muszą być obecni w czasie wręczania nagrody.
  • Specjaliści ds. Marketingu będą kwalifikować się do nagród na podstawie ich statusu na dzień 31 grudnia 2022 roku i muszą być w "dobrej kondycji" w Melaleuca w momencie obliczania i wręczania nagród. Melaleuca zastrzega sobie prawo do określenia kryteriów rozstrzygania remisów, jeśli zajdzie taka potrzeba.
  • Rejestracja na Konferencję musi odbywać się na własne konto - jeśli z jakiegokolwiek powodu zakupisz bilet na Konferencję od innego Specjalisty ds. Marketingu, będziesz musiał skontaktować się z działem Sales Melaleuca i zlecić przeniesienie go na swoje konto.

NAGRODA ZA RETENCJĘ

Uznanie dla najlepszych Marketing Executive ze średnim 12-miesięcznym Wskaźnikiem Retencji Osobiście Zapisanych Klientów w wysokości 90% lub wyższym oraz Nowym Wzrostem w Organizacji Klientów Uprzywilejowanych na poziomie 100.

WZROST OSOBISTYCH DIRECTOR 3

Specjaliści ds. Marketingu z najwyższym wzrostem netto osobistych Directors 3.

LIDERZY OSIĄGNIĘĆ

Directors: najlepsi Specjaliści ds. Marketingu na stanowisku Director z najwyższym wzrostem netto wśród Klientów Uprzywilejowanych oraz najwyższą liczbą nowych osobiście zapisanych osób na stanowisku Director.

Senior Directors: najlepsi Specjaliści ds. Marketingu na stanowisku Senior Director z najwyższym wzrostem netto wśród Klientów Uprzywilejowanych oraz najwyższą liczbą nowych osobiście zapisanych osób na stanowisku Director, ze średnim dwunastomiesięcznym Wskaźnikiem Retencji Osobiście Zapisanych Klientów w wysokości 90% lub wyższym.

Executive Director i wyższe stanowisko: najlepsi Specjaliści ds. Marketingu na stanowisku Executive Director lub wyższym z najwyższym wzrostem netto wśród Klientów Uprzywilejowanych oraz najwyższą liczbą nowych osobiście zapisanych osób na stanowisku Director 3, ze średnim dwunastomiesięcznym Wskaźnikiem Retencji Osobiście Zapisanych Klientów w wysokości 90% lub wyższym.

BUDUJĄCY BIZNES - NAGRODA

Specjalistów ds. Marketingu z największą ilościąAktywnych i Preferowanych Klientów, którzy uzyskali personalnego Director oraz mają retencję Klientów Osobistych na pozomie 90%+.

ROZWÓJ LIDERÓW

Specjaliści ds. Marketingu, którzy pomogli największej liczbie Senior Director i Executive Director osiągnąć status oraz posiadający 12-miesięczną retencję Klientów Osobistych na pozomie 90%+.

WZROST KLIENTÓW UPRZYWILEJOWANYCH

Uznanie dla najlepszych Specjalistów ds. Marketingu z najwyższym wzrostem Klientów Uprzywilejowanych w Organizacji i posiadających 12-miesięczną retencję Klientów Osobistych w wysokości 90%+

President's Club

Zapoznaj się z zasadami i szczegółami President's Club.

Więcej informacji

Half Century Club

Uznania dla Marketing Executives z 50 - 99 zapisanymi Osobistymi Uprzywilejowanymi Klientami na 31 grudzień 2022 roku. Klienci odziedziczeni nie są wliczani.

WZROST OSOBISTYCH DIRECTOR

Specjaliści ds. Marketingu z najwyższym wzrostem netto osobistych Directors.

AWANSUJĄCY LIDERZY

Uznanie dla Nowych i Awansujących Senior Director i wszystkich Executive Director i wyżej.

AWANS OSOBY OSOBIŚCIE ZAPISANEJ

Uznanie Marketing Executive z najwyższą liczbą awansów osób na stanowisku Director i wyższym i ze średnim 12-miesięcznym Wskaźnikiem Retencji Osobiście Zapisanych Klientów w wysokości 90% lub wyższym.

NAGRODA LIFETIME EARNINGS

Przyznawana Specjalistom ds. Marketingu, którzy zarobili do tej pory 1 mln € (4 mln zł) lub więcej.

Liderzy Klubu 20/20

Nagroda dla najlepszych Specjalistów ds. Marketingu z najwyższą liczbą osobiście zapisanych i uprzywilejowanych klientów z 20/20. Posiadających 12-miesięczną retencję Klientów Osobistych w wysokości 90%+ na 31. grudnia 2022 roku.

WZROST DIRECTOR 3 W ORGANIZACJI

Uznanie Marketing Executive z najwyższą liczbą osób ze Stopniem Prowizyjnym Director 3 i wyższym i ze średnim 12-miesięcznym Wskaźnikiem Retencji Osobiście Zapisanych Klientów w wysokości 90% lub wyższym.

SPECJALISTA DS. MARKETINGU ROKU

Nagroda dla najlepszego lidera w Europie. Numer 1 w President´s Club

ZESPÓŁ ROKU

Uznanie dla zwycięskiego zespołu Numer 1 w President’s Club.